Danel Snyman

Danel Snyman.jpg

18 jaar werksondervinding in hoofstroom skole met 3 - 10-jarige kinders met leerhindernisse en ontwikkelingsagterstande. Gespesialiseer in SI en KABV vereistes in hoofstroom skole.

18 years experience working in main stream schools with 3 - 10 year old children with learning barriers and developmental delays. Specialized in SI and CAPS requirements in main stream schools.

Qualifications

B. OT, Stellenbosch, 2001

Contact

082 413 2290

danel.snyman@gmail.com